Reglement

Reglement

1. Som medlem af GV kan du benytte klubhus og sauna i vinterbadesæsonen (15. september til og med 15. maj). De, der er tilmeldt sommersvømning, kan benytte klubhuset 16. maj til og med 14.september.

 

2. I klubhuset findes omklædnings- og baderum samt køkken og opholdsrum. I huset følges de regler, der er gældende for GRK (Gilleleje Ro- og Kajakklub), herunder at der ikke må ryges indendørs.

Romaskinerne i opholdsrummet må benyttes, når du har modtaget instruktion i, hvordan de bruges.

 

3. Du skal bruge en nøglebrik til at åbne og lukke døre til klubhus og sauna. Kontakt GRK’s kasserer, hvis du ønsker at få en nøglebrik (mod betaling af depositum).

Det er vigtigt, at du låser dørene efter dig, hvis du er den sidste person i klubhus eller sauna.

 

4. Ved benyttelse af omklædnings-/baderum, skal du sætte fodtøj i gangen eller bruge de skoovertræk, som findes i skab på gangen. Efter brug af brusebad skal vægge og gulv skrabes og armatur aftørres.

 

5. Når du færdes på klubbens område til og fra badning, skal du benytte håndklæde, badekåbe eller badetøj. Af sikkerhedshensyn opfordres du til - så vidt muligt - ikke at bade alene. Al færdsel foregår på eget ansvar. GV er ikke ansvarlig, hvis du kommer til skade på området.

 


6. Når du benytter saunaen, er det kun dig og dit håndklæde. Sko, badetøj m.v. efterlades udenfor. Af hensyn til hygiejnen skal du sidde på dit håndklæde og huske at bade, inden du går ind. Hvis du vil bære badetøj i saunaen, skal du gå i brusebad efter havbadet for at afskylle saltvand fra badetøjet. Du må ikke hælde vand på saunaovnen. Tag hensyn til andres blufærdighed og efterlad saunaen ren og pæn. Husk at låse døren, hvis du er den sidste.

 

7. Normal rengøring i klubhus og sauna foretages af et rengøringsfirma. GV’s medlemmer deltager efter behov i løsning af øvrige opgaver som f.eks. rengøring af køleskab og køkkenskabe. I saunaen udfører GV’s medlemmer ekstra rengøring (pudsning af glasdør og vinduer m.m.). Det skemalægges ved at man melder sig til den uge, man vil stå for opgaven. To gange årligt er der fælles arbejdsdag for GV og GRKmedlemmer, hvor vedligeholdelse og hovedrengøring af klubfaciliteterne foregår. Her forventes GV’s medlemmer at deltage. 

 

8. I køkkenet kan man lave kaffe og the. GV sørger for indkøb af the og kaffe, som kan benyttes mod betaling. Penge lægges i sparebøsse (rød postkasse) eller betales via MobilePay. Se prisen på postkassen eller opslag. Ryd op efter dig og vask brugt service af eller sæt det i opvaskemaskine.

 

9. Du kan en gang imellem ved badning medtage en (1) gæst (som f.eks. vil prøve vinterbadning). Ligeledes kan du ind imellem medtage en gæst til sociale arrangementer.

I saunaen kan du medtage 1 gæst mod betaling (20 kr) maximalt 1 gang om måneden og efter kl. 9.00. Betaling lægges i kassen i saunaens vindfang eller foretages via MobilePay.

Medlemmer fra andre vinterbadeklubber kan, efter aftale med bestyrelsen, benytte omklædningsrum og sauna.


10. Overtrædelse af reglementet kan medføre eksklusion af foreningen.

 

Gilleleje, januar 2022