Info om sauna

SAUNA
Saunaen er det lille hus t.h.


Saunaen blev taget i brug 5. maj 2017 og rummer omkring 14 personer.

Saunaen er kun for medlemmer af GV. 1 gæst kan medtages - max. 1 gang om måneden - mod betaling (20 kr), men først efter kl. 9. Betaling foregår i pengekassen i saunaens vindfang.

Døren åbnes og lukkes med nøglebrik ligesom døren til klubhuset.

NB! Lås døren og sluk lyset, hvis du er den sidste i saunaen.

   

Regler ved brug af GVs sauna

Det er kun dig og dit håndklæde i saunaen

- hvis du undtagelsesvis vil bære badetøj i saunaen, skal du gå i brusebad efter havbadet for at afskylle saltvand fra badetøjet.

Efterlad badesko og andre genstande udenfor saunaen

Bad inden saunaen og sid på dit håndklæde

Tag hensyn til at andre kan ønske stilhed

Du må ikke hælde vand på saunaovnen

- saunagus udføres af uddannede gusmestre

Efterlad saunaen pæn og ren

Husk at låse yderdøren, hvis du er den sidste

Hvis du overtræder reglerne eller manipulerer med saunaens temperatur, kan følgen blive eksklusion.

Åbningstider


Saunaen er i brug i sæsonen 15. september til 15. maj.


Saunaen er varm:

Alle dage kl. 6 - 20.

Det bliver dog nødvendigt at lukke et par timer om ugen i forbindelse med rengøring.

Ovnen tænder en halv time før de nævnte tider, altså kl. 5.30.

Efter slukning er saunaen stadig varm, da temperaturen aftager gradvist.

Tænding og slukning foregår pr automatik. Temperaturen er sat til 90 grader - ovnens maksimumtemperatur.


Saunagus

GV's gusmestre har jævnligt gusarrangementer. Følg med i kalenderen og under aktiviteter på holdsport.