Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen 2020

Formand Jeanette Andresen [email protected]
tlf. 26225111
Sekretær Kirsten Draiby [email protected]
tlf. 30630543
Kasserer Kjeld Boas [email protected] 
tlf. 40105682
Webredaktør Per Frederiksen [email protected]
tlf. 42453716
Medlem Inge Madsen [email protected]
tlf.48391429
Suppleant Elisabeth Rye Clausen [email protected]
tlf.
Suppleant Ole Thye [email protected]
tlf. 45811312