Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen 2022

Formand Jeanette Andresen [email protected]
tlf. 26225111
Sekretær Kirsten Draiby [email protected]
tlf. 30630543
Kasserer Kjeld Boas [email protected] 
tlf. 40105682
Medlem Inge Madsen
[email protected] tlf. 48391429
Medlem Elisabeth Rye Clausen
[email protected] tlf. 20443364
Suppleant Anette Rosenblad [email protected]
tlf. 20400408
Suppleant Per Frederiksen
[email protected]
tlf. 42453716

Bestyrelsen 2020